TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ MAYIS AYI BİLİMSEL TOPLANTISI: VAKALARLA GASTROİNTESTİNAL TRAKTÜS

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet Danalıoğlu, Medical Park Hosp. Gastroenteroloji 

Tartışma heyeti: 
Prof Dr. Hakan Şentürk, Cerrahpaşa Tıp Fak. Gastroenteroloji 
Prof. Dr. Cem Kalaycı, Marmara Üniv. Tıp Fak. Gastroenteroloji
Prof. Dr. Ömer Sentürk, Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Gastroenteroloji
Prof. Dr. Kadir Demir, İstanbul Tıp Fak. Gastroenteroloji

Danışma heyeti: 
Doç. Dr. Mine Güllüoğlu, İstanbul Tıp Fak. Patoloji 
Doç. Dr. Ensar Yekeler, İstanbul Tıp Fak. Radyoloji
Uzm. Dr. Ahmet Selvi, Medical Park Hosp. Göğüs hastalıkları 
Dilek Şatana, İstanbul Tıp Fak. Mikrobiyoloji

Vakaları sunacak olanlar:
Doç. Dr. Füsun Bölükbaşı, Medical Park Hosp. Gastroenteroloji 
Uzm. Dr. Yaşar Çolak, Göztepe Eğit. Araş. Hast. Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Mehmet Sait Buğdaycı, Şişli Etfal Eğit. Araş. Hast. Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Engin Altınkaya, Şişli Etfal Eğit. Araş. Hast. Gastroenteroloji 
Uzm. Dr. Yusuf Çolak, Özel Akademi Gastroenteroloji Dal Merkezi
Uzm. Dr. Uğur Korkmaz, Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Gastroenteroloji

Vakalara ilişkin literatür sunumu: 
Doç. Dr. Melih Özel, GATA Haydarpaşa Gastroenteroloji 
Doç. Dr. Cengiz Bölükbaşı, Medical Park Hosp. Gastroenteroloji
Yard. Doç. Dr. Hasan Ümit, Trakya Üniv. Tıp Fak. Gastroenteroloji
Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Haydarpaşa Eğit. Araş. Hast. Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Mehmet Sait Buğdaycı, Şişli Etfal Eğit. Araş. Hast. Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Uğur Korkmaz, Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Gastroenteroloji

Toplantı Akışı:

Moderatör: Dr. Ahmet Danalıoğlu 

09:25-09:30: Açılış konuşması-Başkan
09:30-10:00 Vaka 1
10:00-10:30:Vaka 2
10:30-11:00: Vaka 3
11:00-11:15: Kahve arası
11:15-11:45 Vaka 4
11:45-12:15 Vaka 5
12:15-12:45 Vaka 6
12:45-13:00 Değerlendirme/Kapanış
13:00 Yemek


Otopark ücretsiz