Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi 18 Ekim 2017 Vakalarla İnflamatuar Bağırsak Hastalığı

../../Ekran%20Resmi%202017-01-24%2011.07.06.png

VAKALARLA İNFLAMATUAR
BAĞIRSAK HASTALIKLIĞI

 

18 EKİM 2017
Intercontinental Hotel
İSTANBUL
Saat: 09:30 - 12:30

Sayın Meslektaşlarımız;

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Ekim ayı
Mezuniyet sonrası eğitim toplantısında vakalarla inflamatuar
bağırsak hastalığı tartışılacaktır. Teorik bilgiye ulaşımın
kolaylaştığı günümüzde, pratik yaklaşım ve hasta bazında
değerlendirme önem kazanmaktadır. Bilginin doğru kullanımı
ve yorumlanmasıda çok önemlidir. Deneyimli meslektaşlarımız
ve hocalarımız ile birlikte vakaları tartışacağımız bu toplantıda
sizleri görmek bizleri mutlu edicektir.

Saygılarımızla

 

TGD İstanbul Şubesi Başkanı Düzenleyen
Prof. Dr. Filiz AKYÜZ Doç. Dr. Ümit Akyüz
 
 

 

Oturum Başkanları
Prof.Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D
Prof.Dr. Cengiz Pata, İstinye Üniversitesi, Gastroenteroloji B.D
09.15 - 09.30

 Açılış

09.30 - 10.00

 VAKA TARTIŞMASI

 Prof.Dr. İbrahim Hatemi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D

10.00 - 10.30

 VAKA TARTIŞMASI

 Doç.Dr. Can Gönen, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.30- 10.45

 Kahve Arası

Oturum Başkanları
Prof.Dr. Fatih Beşışık, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D
Prof.Dr. Kadir Demir, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D
10.45 - 11.05

 VAKA TARTIŞMASI

 Doç.Dr. Kamil Özdil, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

11.05 - 11.25

 VAKA TARTIŞMASI

Uzm.Dr. Raim İliaz, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D

12:30-13:30

 Öğle Yemeği

   

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Cengiz PATA
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Fatih BEŞIŞIK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Kadir DEMİR
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji


Konuşmacılar

Prof. Dr. İbrahim HATEMİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Can GÖNEN
Haydarpaşa Numune EAH

Doç. Dr. Kamil ÖZDİL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH

Uzm. Dr. Raim İLİAZ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD