TGD Toplantısı - 26 Ekim 2016 Elite World Hotel/İstanbul

               

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Mezuniyet sonrası eğitim toplantılarının ilkinde pratiğimizde giderek artan sıklıkta yer alan inflamatuar bağırsak hastalıklarındaki güncel problemler konuşulacaktır.  Konusunda deneyimli meslektaşlarımız ve hocalarımız  ile birlikte tartışacağımız  bu toplantının sizlerin katılımı ile birlikte daha  verimli olmasını arzuluyoruz. 

Saygılarımızla,

TGD İstanbul Şube Başkanı

Prof. Dr. Filiz Akyüz

               İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA BİZİ DÜŞÜNDÜREN ANLAR

Düzenleyen:  Prof.Dr.Filiz Akyüz, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 
Gastroenteroloji B.D.

Oturum Başkanları  
Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.
Prof.Dr.Kadir Demir, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

09:30- 09:50  Biyolojik ajanları kullanırken etkinlik ve etkisizlik değerlendirilmesi nasıl olmalıdır?      
                         Prof.Dr.Fatih Beşışık, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

09:50-10:10  Metotreksat ve takrolimus hangi hastalarda iyi bir alternatif olabilir?
                         Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

10:10-10:30  Ülseratif kolitte  biyolojik ajanlar nereye kadar? 
                         Prof.Dr.Yusuf Erzin, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

10:30-10:45  Tartışma
10:45-11:00   Kahve arası

Oturum Başkanları 
Prof.Dr.Billur Canbakan, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.
Prof.Dr.Kadir Bal, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

11:00-11:20   İBH’da Polipoid lezyon ve displaziye güncel yaklaşım nasıl olmalıdır?
                         Doç.Dr.İbrahim Hatemi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

11:20-11:40  Crohn Hastalığında Cerrah ne zaman kurtarıcıdır?
                         Prof.Dr.Türker Bulut, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi B.D.

11:40-12:00  Crohn hastalığında ameliyat sonrası anti-TNF ne zaman ?
                         Prof.Dr. Aykut Çelik, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
Gastroenteroloji B.D.

12:00-12:15  Tartışma
12:15-13:00  Öğlen Yemeği

 

İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA BİZİ DÜŞÜNDÜREN ANLAR
26 Ekim 2016, Çarşamba saat 09:30-12:30
Elite World Hotel/İstanbul
(Ferring Pharmaceuticals Katkılarıyla)