TGD İstanbul Şubesi Şubat 2014 Eğitim Toplantısı

09:30 - 09:50
Mezenter Vasküler Hastalıklarda Etiyoloji, Patogenez ve Anatomi Dr. Oğuzhan Öztürk Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

09:50 - 10:10
Mezenter Vasküler Hastalıklara Klinik Yaklaşım Dr. Kamil Özdil Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

10:10 - 10:30
Mezenter Vasküler Hastalıkların Radyolojik Tanısı/Tedavisi Dr. Rahmi Çubuk Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Kliniği

10:30 - 10:50
KAHVE MOLASI

10:50 - 11:10
Mezenterik Vasküler Hastalıklara Cerrahi Yaklaşım Dr. Gürhan Baş Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

11:10 - 11:30
İskemik Kolit Tanı ve Tedavisi Dr. Şafak Kızıltaş Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Gastroenteroloji Kliniği