TGD İstanbul Şubesi Ocak 2018 Toplantısı

../../Ekran%20Resmi%202017-01-24%2011.07.06.png

KRONİK İSHALLER

Tarih: 24 Ocak 2018

Yer: Taksim Divan Otel

Saat: 09:15 - 13:15

 

Değerli meslektaşlarımız;

TGD İstanbul şubesinin 2018 yılındaki ilk toplantısına gastroenterolojinin en sıkıntılı konularından biri olan kronik ishaller ile başlayacağız. Hem hasta hem de hekim için zorlu bir yol olan bu hastalıklarla ilgili bilgilerimizi yenilemeyi ve deneyimlerimizi paylaşmayı amaçlıyoruz. Keyifli bir toplantı olması dileğiyle hepinizi bekliyoruz. 

TGD İstanbul Şubesi Başkanı Düzenleyen
Prof. Dr. Ümit AKYÜZ Doç. Dr. Şule POTUROĞLU


 

09.15 – 09.30

Açılış

 

 

Oturum Başkanları: Dr. Sadakat ÖZDİL, Yusuf ERZİN

09.30 – 09.50: 

Kronik ishalli hastaya yaklaşım

 Dr. Filiz AKYÜZ

09.50 – 10.10: 

Malabsorpsiyon kimin sorunu?

Dr. Neşe İMERYÜZ

10.10 – 10.30: 

Diyabetik ekzokrin pankreatopati-DEP kronik pankreatit değildir

Dr. Kadir DEMİR

10.30 – 10.45: 

Tartışma

 

10.45 – 11.00: Kahve Arası

 

Oturum Başkanları: İlyas TUNCER, Şule POTUROĞLU

11.00 – 11.20:  

Sistemik hastalıklarda ishal

Dr. Duygu İBRİŞİM

11.20 - 11.40: 

Mikroskobik kolit

Dr. Aliye SOYLU

11.40 – 12.00:  

Cerrahiye bağlı kronik ishaller

Dr. Elif YORULMAZ

12.00 – 12.15:  

Tartışma

 

12.15 – 13.15: Öğle Yemeği

 

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Sadakat ÖZDİL
Memorial Şişli Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Prof. Dr. Yusuf ERZİN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. İlyas TUNCER
Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Şule POTUROĞLU
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki EAH, Gastroenteroloji Kliniği

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Neşe İMERYÜZ
Marmara Üniversitesi Pendik EAH, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Kadir DEMİR
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Duygu İbrişim
Serbest hekim

Prof. Dr. Aliye SOYLU
SBÜ  Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Elif YORULMAZ 
SBÜ  Bağcılar EAH, Gastroenteroloji Bölümü