TGD İstanbul Şubesi Aralık 2019 Toplantısı

../../Ekran%20Resmi%202017-01-24%2011.07.06.png

AKUT VE KRONİK PANKREATİT’E KLİNİK YAKLAŞIM: MÜLTİ-DİSİPLİNER TOPLANTI

Tarih: 25 Aralık 2019, Çarşamba

Yer: Taksim Point Hotel

Saat: 09.15-13.30

 

Değerli meslektaşlarımız,

TGD İstanbul şubesi 2019-20 dönemi aralık ayı toplantısı 25 Aralık 2019 tarihinde Taksim Point Hotel’de düzenlenecektir. Bu toplantımızda sindirim sisteminin küçük ama önemli organı pankreası mültidisipliner olarak konuşmayı planladık. Yüksek katılımınızla oluşacak olan interaktif tartışma ortamının hepimizin için daha öğretici ve eğlenceli olacağına inanıyoruz. Toplantıda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,

TGD İstanbul Şubesi Başkanı                                   Düzenleyen

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ                                            Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK 

 

09.15-09.30 – Açılış

Oturum başkanları: Dr. Hakan ŞENTÜRK, Dr. Billur CANBAKAN

09:30 – 09:50:              

Akut Pankreatit Ağırlığını Öngörüde Skorlama Sistemleri
Dr. Ali Tüzün İNCE

09.50 – 10.10:

Akut Pankreatit Tedavisinde Girişimsel Radyoloji
Dr. Burçak GÜMÜŞ

10:10 – 10:30:

EUS Öncülüğünde Kistogastrostomi ve Endoskopik Nekrozektomi
Dr. Emrah ALPER


10.30-10.45 – Tartışma

10.45-11.15 – Kahve arası

​Oturum başkanları: Dr. Hakan ŞENTÜRK, Dr. Billur CANBAKAN

11:15 – 11:35

Kronik pankreatit ve Pankreatik Ekzokrin Disfonksiyonu Tanısı
Dr. Deniz DUMAN

11:35 – 11:55

Kronik Pankreatit Tedavisinde ERCP
Dr. Ahmet DOBRUCALI 

11:55 – 12:15

Akut ve Kronik Pankreatit’de Cerrahi
Dr. Koray ACARLI

12.15-12.30   Tartışma

12.30-13.30   Kapanış ve Öğle Yemeği

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Billur CANBAKAN
Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK
Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Konuşmacılar

Prof. Dr. Koray ACARLI
Memorial Şişli Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü

Doç. Dr. Emrah ALPER
Koç Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Prof. Dr. Ahmet DOBRUCALI
Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Deniz DUMAN
Liv Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Prof. Dr. Burçak GÜMÜŞ
Okan Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı


Prof. Dr. Ali Tüzün İNCE
Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı