Tarihçe

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Tarihçesi

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) 1959 yılında, Ankara"da Prof.Dr.Zafer Paykoç"un çabaları ve 10 meslekdaşının katılımıyla kurulmuş ve uzun yıllar, iki yılda bir defa yapılan milli kongre şeklindeki faaaliyetini yürütmüştür. Gastroenteroloji ve Hepatoloji konularının birer bilim dalı olmasının Türkiye"de ilk tohumları ancak 1963 yılından sonra atılmıştır. Bu çabalarda Ankara Tıp Fakültesi başı çekmekle beraber İstanbul Tıp Fakültesi de bu işin önde gelen önemli merekzlerinden biri olmuştur. Bir taraftan klinik ve uygulamalardaki gelişim için çaba harcanırken, diğer taraftan İstanbul"da bilimsel bir dernek kurulmasının ve organizasyonunun ihtiyacı şiddetle hissedilmiştir. Fakat, aynı isimde İstanbul"da bir şube açılmasının zarureti Ankara, merkez tarafından şiddetle reddedilmiştir. Nedeni üzerinde durmamak gerekir. İzmir için de aynı kader paylaşılmıştır. Prof.Dr.Namık Kemal Menteş bu konuda çaba göstermiş, fakat bir sonuç alamamıştır

1981 yılında, Atatürk"ün doğumunun 100. yılında İstanbul Tıp Fakültesinde bulunan TGD merkez üyelerinden Prof.Dr.Rauf Sezer yönetiminde bir gurup, İstanbul"da uluslararası bir gastroenteroloji kongresi düzenlemiştir. Dünya otoritelerinden 14 bilim adamının da katıldığı bu bilimsel toplantı merkez nezdinde çok başarılı bulunmuş, ilk olduğu katılanlar tarafından onaylanmış ve İstanbul"da bir şubenin açılması zaruretini böylece ispatlamıştır.

Daha sonra zaman içinde Ankara ile sıkı ve baskılı temas temin edilmiş, Prof.Dr.Zafer Paykoç ve yönetim kurulunun onayı ile TGD İstanbul Şubesi 24 yıllık bir aradan ve çeşitli, maceralı yollardan sonra, Türkiye"de ilk şube olarak 1983 yılında Prof.Dr.Rauf Sezer"in teşebbüsü ve genel sekreterliğinde gereken yasal işlemler tamamlanarak kurulmuştur. Başkanlığa o yıl, İstanbul"da en kıdemli TGD üyesi olan Prof.Dr.İlhan Ulagay getirilmiş, aktif olarak dernek faaliyete geçmiştir. Yönetim kurulu Rauf Sezer, Ali Uras, Orhan Arıoğul, Süleyman Yalçın, Nurten Erol veAtilla Ökten"den oluşmuştur. 1985 yılında Prof.Dr.İlhan Ulagay bir kalb hastalığı nedeniyle vefat etmiş ve dernek başkanlığına Prof.Dr.Rauf Sezer, genel sekreterliğe de Prof.Dr.Oktay Yeğinsü seçilmişlerdir.

Şube kurulduktan sonra çok aktif faaliyet dönemi başlamıştır. Genç öğretim üyelerinden teşekkül eden yönetim kurulu bazı prensip kararları üzerindeki fikir birliğini hayata geçirmişlerdir. Bunları özet olarak şu şekilde sıralamış ve uygulamaya başlamışlardır.
1. Her ayın ilk Çarşamba günü "Postgraduate Mezuniyet Sonrası Bilimsel Eğitim Toplantısı" düzenlencektir.
2. Bu toplantıların her yıl ilk ve son olarak yapılanları İstanbul dışında, Türkiye"nin herhangi bir ilinde veya Kıbrıs"da yapacaktır.
3. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara muntazam şekilde katılım olacaktır.
4. Gastroenteroloji dalında yapılan Dünya kongrelerine araştırma ve bildirilerle katılım hedef çalışmalarımız olmuştur.
5. İstanbul"da yapılan bilimsel toplantılar mümkün olduğu kadar uluslararası nitelikte olmalıdır.

Şubemize kayıtlı ilk üye sayısı 1983 yılında 19 iken, günümüzde 152 ye ulaşmıştır. Mezuniyet Sonrası Bilimsel Eğitim Toplantıları Prof.Dr. Rauf Sezer başkanlığı döneminde 1999 Mayıs sonuna kadar hiç aksatılmadan 80 kez yapılmıştır. 2004 yılı sonuna kadar bu sayı 107 olmuştur. Mezuniyet sonrası toplantılarda her türlü yenilik, gelişim yönü ağır basan konular, üyelerin de fikri alınarak seçilmiş ve geniş bir yelpazede tartışılmıştır. Toplantılara her seansta en az 48, en çok 260 meslakdaşımız katılmıştır. Genelde her toplantıya katılım ortalaması yüzün üzerinde olarak hesaplanmıştır. Katılımlarda iç hastalıkları ve cerrahi uzmanlarının sayı üstünlükleri dikkat çekici olmuştur. Sonunda öğle yemeği ile noktalanan değişik fakülte ve otel konferans salonlarında uygulanan bu toplantılar zaman içinde gelenekselleşmiş olarak devam etmiş ve etmektedir. Toplantıların yılın ilk ve son oturumları İstanbul dışında Kıbrıs, Antalya, Marmaris, Bursa, Kayseri, Bolu, Çanakkale, Kocaeli, Erzurum, Maltya, Edirne, Trabzon, Adana ve İzmir gibi şehirlerimizde yapılmış ve o bölgedeki üniversitelerdeki Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri de programlara konuşmacı olarak katılarak heyecanlarını ortaya koymuşlardır.

Toplantılarımızın 6 tanesi uluslararası nitelikte olmuştur. Amerikan, Alman, Belçikalı ve İngiliz meslekdaşlarımız toplantılara fiilen konuşmacı ve tartışmacı olarak katılmışlardır. Toplantılar çoğu zaman bir kongre havası içinde geçmiş, diğer şehirlerimizde kurulan şubelere de örnek teşkil etmişlerdir. Akılda kalan önemli toplantılar şu şekilde sıralanabilir;

 • 10 Aralık 1984 te Şikago Üniversitesinden Prof.Dr.Charles S.Winans"ın "Peptik Ülser Tedavisi" konulu bir bilimsel oturuma konuşmacı olarak katılması sağlanmıştır.
 • 5 Mart 1988 de Prof.Dr.Zafer Paykoç"un anısına Tarabya otelinde bir klinik toplantı düzenlenmiştir.
 • 27 Mayıs 1988 de "Justus-Liebig Tıp Fakültesi-Giessen" ile ortak Alman hastahanesinde "Üst Sindirim Kanalı Kanamaları" başlıklı bir panel düzenlenmiş yabancı konuşmacı Prof.Dr.Fred Paul katılmıştır.
 • 9 Ekim 1988 de Kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş"ın himayelerinde "Tıp Kongresi-88" de GİS konuları derneğimiz tarafından organize edilmiştir.
 • 8-11 Aralık 1988 de 120 kişilik bir İtalyan Gastroenterolog gurubu için Tarabya Otelinde 3 günlük bir kongre düzenlenmiştir.
 • 4 Mayıs 1989 da Prof.dr.Bedii Gorbon anısına Türk Kanserle Savaş Vakfı ile derneğimiz "Midenin Habis Tümörleri" paneline katılmıştır.
 • 26 Ocak 1990 da "Hepatobiliyer Sistemin Görüntüleme Yöntemleri" başlıklı Tokyo"dan misafir Prof.Dr.Tohru Ishikawa"nın genişletilmiş konferansı dernek tarafından organize edilmiştir.
 • 9-16 Haziran 1990 da Kıbrıs ta, KKTC Sağlık Bakanlığı katkısıyla "H2 Reseptör Antagonistleri" başlıklı "Gastroenteroloji Günleri" yapılmıştır.
 • 13-20 Ekim 1990 da Side"de "Gastroenteroloji Haftası" düzenlenmiştir.
 • 22-26 Ekim 1990 da "Türkiye Hastaane Mütehassısları Derneği" ile Tıp Kongresinin hazırlanmasına ortak olunmuştur.
 • 1990 yılından sonra Tıbbi-Cerrahi Tartışmalı Paneller"e geniş yer verilmesi fikri önem kazanmıştır. Aynı zamanda "Girişimsel Endoskopi" konusu da ön plana geçmiştir.
 • 12 Ocak 1991 de Londra"dan Dr.J.J.Misiewicz, Dr.Jos H.S.M. Nadorp, Dr.K.G.Wormsley ve Prof.Dr.Rauf Sezer duodenum ülser tedavisinde ilaç konusunda bir panele katılmışlardır.
 • 15 Mayıs 1991 de USSR İlimler Akademisinden Prof.Dr.İ.A.Blaun ve Prof.Dr.V.P.Yaovlev"in katıldığı "Enfeksiyon tedavisinde antibiyotik" başlıklı panel"in düzenlenmesi yapılmıştır.
 • 25-29 Mayıs 1992 de Girne"de yapılan "İç hastalıkları Günleri-92" başlıklı Kongrenin gastroenteroloji programları yine derneğimiz tarafından düzenlenmiştir.
 • 2 Haziran 1992 de "Naturel History of Postransfusion Hepatitis C" adlı konferans Prof.Dr.F.Blaine Hollinger tarafndan verilmesi sağlanmıştır.
 • 1 Nisan 1992 de "Asit pompası inhibisyonu" isimli panel"e Dr.Sezer tarafından Prof.Dr.Herbert F.Helander"de davet edilmiştir.
 • 1-8 Mayıs 1993 te Marmaris"te yapılan "İç hastalıklarıGüğnleri-93" bilimsel toplantısı TGD İstanbul şubesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
 • 13 Mayıs 1994 de Adana"da "Akut ishaller ve tedavisi" başlıklı uzatılmış konferans yine dernek başkanı Prof.Dr.Rauf Sezer tarafından verilmiştir.
 • 6 Mayıs 1994 de Ankara, Merit Altınel Oteli Konferans salonlarında derneğimiz ve Roche ilaç sanayi ortaklığında düzenlenen "Non-ülser dispepsi ve antiasidler" başlıklı konferansa Prof.Dr.G.Vantrappen, Prof.Dr.Jacques Vatier konuşmacı olarak davet edilmişlerdir.
 • 7 Haziran 1994 de İstanbul Sheraton otelinde yapılan 6.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi TGD İstanbul şubesinin katkıları ile aktivasyon kazanmıştır.
 • 30 Mayıs 1995 de İstanbulda yapılan 7.Türk-Alman Gastroenterolji ve Hepatoloji Kongresi"de derneğimizin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • 5-6 Eylül 1997 de İstanbul TGD ve İzmir TGD şubelerinin ortaklaşa düzenledikleri IV. Türk-Japon Gastroenteroloji Günlerinde o yıl emekli olan dernek başkanı Prof.Dr.Rauf Sezer adına şeref toplantısı yapılmış ve katılan bilim adamlarımızın yanında Japon büyük elçisi Sayın Atsuko Tayama, Japon bilim adamları Prof.Dr.Joe Ariyama ve Prof.Dr.Tsuneyoshi Yao da konuşmaları ile günü onurlandırmışlardır.

Dernek 1994 yılında Los Angeles şehrinde yapılan Dünya gastroenteroloji Kongresine çok ekonomik şartlarda bir gurup seyahati düzenlemiş ve çok ilgi görmüştür.

İster yukarıda sıraladığımız seçkin programlar olsun, ister rutin aylık bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar olsun, bütün oturumlara geniş çapta, yüksek sayıda konuşmacı, panelist ve moderatörler ülkemizin bütün üniversitelerindeki uzman öğretim üyeleri arasından, dallarındaki otoritelerine göre seçilmişlerdir. Bu da derneğimize ilgiyi, özellikle yeniliklerdeki kaliteyi her geçen yıl çok arttırmıştır. Yine belirtmek gerekir ki bütün bilimsel toplantılara konuşmacı ve panelist olarak her bilim dalından tıp adamı katkıda bulunmuş, renk katmıştır. Bunları radyolog, patolog, mikrobiyolojist, hematolog, romatolog, çocuk hastalıkları uzmanı, biyolog, v.s. şeklinde sıralamak mümkündür.

Derneğimizin ilk kurulduğu 1983 yılındaki üye sayısı 19 gastroenterolog ve gastroenteroloji cerrahi uzman olan kişilerdir. 2004 yılı sonu üye sayısı 152"ye ulaşmıştır

1997 yılında üniversiteden yaş nedeni ile emekli olan, Prof.Dr.Rauf Sezer 15 yıllık dernek başkanlığından sonra 1999 yılında kendi isteği ile dernekten de emekli olmuştur. Aynı yıl derneğimize çok büyük emekler vermiş olan yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri Prof.Dr.Oktay Yeğinsü vefat etmiştir.

1999 yılında yapılan seçimde yeni yönetim kurulundan Prof.Dr.Zeynel Mungan dernek başkanlığına seçilmiştir. Yeni seçilen yönetim kurulu Prof.Dr.Rauf Sezer"i yaşam boyu onursal başkan olarak kabul etmiştir.

2000 yılından günümüze kadar yapılan mezuniyet sonrası bilimsel toplantılar şunlardır:

 • 19 Ocak 2000, 2000 Yılına Girerken Peptik Ülser Hastalığı, Moderatör: Prof.Dr.Rauf Sezer
 • 8 Mart 2000, Non-ülser Dispepsi, Modertatör: Prof.Dr.Ergun Oktay
 • 12 Nisan 2000, Prof.Dr.Oktay Yeğisü anısına Crohn Hastalığı, Moderatör: Prof.Dr.Nurdan Tözün
 • 10 Mayıs 2000, Gastroözofageal Reflü Hastalığı, Moderatör: Prof.Dr.Zeynel Mungan
 • 17 Haziran 2000, Gastroduodenal Mukoza ve Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlar, Moderatör : Prof.Dr.Nurten Erol
 • 8 Kasım 2000, Akut Pankreatit, Moderatör: Prof.Dr.Ali Emre
 • 10 Ocak 2001, Sindirim Kanalında Metaplazi-Displazi, Moderatör: Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu
 • 17 Mart 2001, İnflamatuvar Barsak Hastalıkları, Yeni Milenyumun Sıcak Konuları, Moderatör: Prof.Dr.Zeynel Mungan/Prof.Dr.Dimitris Tsantoulas
 • 28 Nisan 2001, Varis Dışı Üst gastrointestinal Sistem Kanamaları, Moderatör: Prof.Dr.Güngör Boztaş
 • 30 Mayıs 2001, İnflamatuvar Barsak Hastalığı Dışı Kolitler, Moderatör: Prof.Dr.Murat Tuncer
 • 20 Aralık 2001, Helicobacter Pylori Tedavisinde Tartışmalar, Moderatör: Prof.Dr.Zeynel Mungan
 • 30 Ocak 2002, İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tedavisinde Gelişmeler, Moderatör: Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu
 • 13 Mart 2002, Kolon-Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Onkolojik Tedavi ve Takip Protokolleri, Moderatör: Prof.Dr.Dursun Buğra
 • 10 Nisan 2002, Displaziden Kansere Mide, Moderatör: Prof.Dr.Murat Tuncer
 • 1 Haziran 2002, Asid İnhibsiyonu, Ne Zaman?, Nereye Kadar?, Moderatör : Prof.Dr.Zeynel Mungan
 • 18 Aralık 2002, Kolorektal Poliplere Güncel Yaklaşım, Moderatör: Prof.Dr.Murat Tuncer
 • 29 Ocak 2002, Bu Hastaya Ne Yapalım?, Moderatör: Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu
 • 19 Mart 2003, Pankreas Kanserinde Alternatif Yaklaşımlar, Moderatör: Prof.Dr.Ali Emre
 • 16 Nisan 2003, Sindirim Sisteminin Fonksiyonel Hastalıkları, Moderatör: Prof.Dr.Nefise Ulusoy
 • 14 Haziran 2003, Varis Dışı Üst sindirim Sistemi Kanamaları, Moderatör: Prof.Dr.Zeynel Mungan
 • 17 Aralık 2003, Crohn Hastalığı, Vakalar-Sorular, Moderatör: Prof.Dr.Zeynel Mungan
 • 21 Ocak 2004, 2004"e Girerken Gastroenteroloji, Moderatör: Prof.Dr.Nurdan Tözün
 • 24 Mart 2004, Mide Kanserinde Prekanseröz Lezyonlara Güncel Yaklaşım, Moderatör: Doç.Dr.Levent Erdem
 • 21 Nisan 2004, İntestinal İskemi, Moderatör: Prof.Dr.Hülya Uzunismail
 • 26 Mayıs 2004, İnflamatuvar Barsak Hastalığı; Az Bilinenler, Çok Merak Edilenler, Moderatör: Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu
 • 18 Kasım 2004, Gizli Kanamalar Tanısında Kapsül Endoskopinin Yeri, Moderatör: Prof.Dr.Nurdan Tözün
 • 15 Aralık 2004, 2004"den Seçmeler; Bilimsel Potpori, Moderatör: Prof.Dr.Murat Tuncer
 • 12 Ocak 2005, Crohn Hastalığının Tedavisinde İmmünomodülatörler ve İnfliksimab, Moderatör: Prof.Dr.Fatih Beşışık

Rutin bilimsel toplantılar dışında Dünya Gastroenteroloji Birliği Başkanı Prof.Dr.Guido N.J. Tytgat"ın katılımı ile düzenlenen Master Class in Gastroenterology I ve II programları 2003 ve 2004 yıllarında derneğimizin katkılarıyla İstanbul"da ve ülkemizdeki tüm gastroenteroloji merkezlerinden katılım ile gerçekleştirilmiştir. 2004 yılı sonunda yine derneğimizin bir aktivitesi olarak, İtalya-Bologna Üniversitesinden Prof.Dr.Vincenzo Stanghellini "İntestinal psödoobstrüksiyon" başlıklı bir konferans vermiştir.

Günümüze kadar TGD İstanbul şubesi yönetim kurullarında Prof.Dr.Rauf Sezer, Porf.Dr.Ali Uras, Prof.Dr.Orhan Arıoğul, Prof.Dr.Süleyman Yalçın, Prof.Dr.Nurten Erol, Prof.Dr.Atilla Ökten, Prof.Dr.Oktay Yeğinsü, Uz.Dr.Örsan Günöz, Prof.Dr.Ali Akyüz, Prof.Dr.Güngör Boztaş, Prof.Dr.Sadakat Özdil ve Prof.Dr.Murat Tuncer görev alarak yapılan aktivitelerin gerçekleşmesini sağlamışlardır.

Görev süresi Ekim.2005 te tamamlanacak olan mevcut yönetim kurulu Prof.Dr.Zeynel Mungan, Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu, Prof.Dr.Fatih Beşışık, Prof.Dr.Erol Avşar ve Doç.Dr.Levent Erdem"den oluşmaktadır.