Mayıs Ayı Bilimsel Toplantısı/ Kolonda Az Görülen Hastalıklar

Moderatörler:
Prof. Dr. Çetin Karaca
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Prof. Dr. Füsun Bölükbaşı
Bahçeşehir Üniversitesi Hastanesi

Program Bilgileri
09.00-09.30 İskemik Kolit - Doç. Dr. Şule Poturoğlu
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi

09.30-10.00 Radyasyon Koliti - Doç. Dr. Emel Ahıskalı
Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.00-10.30 Mikroskopik Kolit - Doç. Dr. Aliye Soylu
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.30-11.00 Kahve Arası

Moderatörler:
Prof. Dr. Fatih Beşışık
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Doç. Dr. Canan Alkım
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11.00-11.30 Divertüküler Hastalık - Doç. Dr. Elif Yorulmaz
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11.30-12.00 Hassas Bağırsak Hastalığı - Prof. Dr. Filiz Akyüz
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

12.00-12.30 Nörolojen Barsak - Prof. Dr. Kadir Demir
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

12.30 Öğle Yemeği