Mart Ayı Bilimsel Toplantısı-GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA KOLON KANSERİ

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA KOLON KANSERİ

 

 

Kahve sunumu                                                                                                         9.00-9.30                                                                                                                  

 

I. OTURUM                                                                                                    9.30-10.45

 

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Mehmet Sökmen

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Kadir Demir

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

 

-Kolon Kanseri İçin Tarama Endoskopik Yöntemlerle Yapılmalıdır.             9.30-9.50

(Tarama İçin Kolonoskopi mi Sigmoidoskopi mi Tercih Edilmelidir?)

Doç. Dr. Kamil Özdil

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

 

-Kolon Kanseri İçin Tarama Gaita Biyobelirteçleri İle Yapılmalıdır.             9.50-10.10

Doç. Dr. Can Gönen

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

 

Tartışma                                                                                                                   10.10-10.20

 

-Moleküler Tıptaki Gelişmeler Işığında Kolon Kanserinde Yenilikler             10.20-10.40

(Lynch Sendromu Hangi Hastada Araştırılmalıdır?)

Doç. Dr. Levent Doğanay

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Tartışma                                                                                                                   10.40-10.45

 

KAHVE ARASI                                                                                                10.45-11.00

 

II. OTURUM                                                                           11.00-12.15

 

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. İlyas Tuncer

Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Neşe İmeryüz

Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Enstitüsü

 

-Kolon Kanseri Cerrahisinde Yenilikler.                                                             11.00-11.20

(Cerrahi Müdahale İçin Üst Yaş Sınırı Var mı?)

Prof. Dr. Birol Bostancı

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği

 

Tartışma                                                                                                                   11.20-11.25

 

-Moleküler Onkolojideki Yenilikler                                                                     11.25-11.45

(Kolon Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Yeni Ne Var?) 

Doç. Dr. Başak Öven

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği

Tartışma                                                                                                                   11.45-11.50

 

-Kolon Kanserinde Geriatrik Onkolojik Yaklaşım                                             11.50-12.10

(Geriatrik Hastada Kemoterapi Yönetimi Nasıl Olmalıdır?)

Prof. Dr. Mahmut Gümüş

Bezmialem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı

 

Tartışma                                                                                                                   12.10-12.15

 

Kapanış Yemeği                                                                                                      12.15-13.00

 

 

 

 

 

NIPPON HOTEL:

 

Topçu Caddesi No: 6
Taksim – Istanbul

Telefon: 212 3133300