İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Nadir Durumlar ve Özellikli Tedaviler Toplantısı 24 Mayıs 2017

../../Ekran%20Resmi%202017-01-24%2011.07.06.png

İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Nadir Durumlar ve Özellikli Tedaviler

TARİH: 24 Mayıs 2017

Elite World Taksim Otel
Galata Salonu
İSTANBUL
Saat: 09:00 - 13:30

 

Değerli meslektaşlarımız,
TGD İstanbul Şubesinin 2016-2017 dönemi eğitim toplantılarının
sonuncusunu, günlük çalışmamızda sık karşılaştığımız inflamatuar
bağırsak hastalıklarının nadir ve tedavisi özellikli durumlarına
göz atmak ve birlikte deneyimlerimizi paylaşmak için planlamış
bulunmaktayız.

Faydalı ve keyifli bir toplantı olmasını diliyor; birlikte olmaya davet
ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizle….

 

TGD İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
Düzenleyen Prof. Dr. Aliye SOYLU


 

09.20 – 09.30: Açılış

 

Oturum Başkanları: Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU, Dr. Can DOLAPCIOĞLU

9.30 – 9.50:    

 IBH’da Trombozis; Yönetimi ve Önlenmesi

 Dr. Murat SARUÇ

09.50 - 10.10: 

 IBH’da Pulmoner Komplikasyonlar ve Tedavisi

 Dr. Elif YORULMAZ

10.10 - 10.30 

 IBH’da Antibiyotik ve NSAİİ Kullanımı Gerekti. Ne Verelim?

 Dr. Şule POTUROĞLU

10.30 - 10.50 

 IBH’da Psikiyatrik Yaklaşım Ne İçin ve Ne Zaman?

 Dr. Ejder Akgün YILDIRIM

 

10.50 – 11.00: Tartışma

11.00 – 11.20: Kahve Arası

 

Oturum Başkanları: Dr. İlyas TUNCER, Dr. Kadir DEMİR

11.20 - 11.40: 

 IBH’da Tedavi İlişkili Malign Hastalıklar ve Malignitede Biyolojik Ajan Kullanımı

 Dr. Ömer ŞENTÜRK

11.40 - 12.00:    

 Gebelikte IBH ve Tedavisi

Prof. Dr. Aliye SOYLU

12.00 - 12.25:  

 IBH’da Kesitsel Görüntüleme; Neyi, Ne Zaman Yapalım?

 Dr. Mehmet Şükrü ERTÜRK - Dr. Filiz SAÇAN

 

12.25 – 12.40: Tartışma

12.40: Öğle Yemeği

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. İlyas TUNCER
Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Kadir DEMİR
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Can DOLAPCIOĞLU
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji


Konuşmacılar

Prof. Dr. Murat SARUÇ
Acıbadem Üniversitesi Bakırköy Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Elif YORULMAZ
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji

Doç. Dr. Şule POTUROĞLU
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Aliye SOYLU
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Mehmet Şükrü ERTÜRK
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiyagnostik Kliniği

Doç. Dr. Filiz SAÇAN
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Radyoloji Kliniği