Hepatit C 2016’da tarih olacak

Türkiye’de HCV prevelansı  % 0,5-1 olarak kabul ediliyor. Aşılama programı olmayan bu viral hastalık medikal tedavi protokolleri ile çok yüksek oranda tedavi edilebiliyor. Hepatit C standart tedavisi Pegileinterferon+Ribavirin ile yapılıyor ve başarı oranları %40-44 arasında seyrediyor. Türkiye’de ruhsatlandırılan proteaz inhibitörleri ile başarı oranı %75-83’e yükseldi. Yeni kuşak ilaçlarla başaro oranı %100' e yaklaşmıştır.