Hazırlık Formu
GASTROSKOPİ
KOLONOSKOPİ
SİGMOİDOSKOPİ
ERCP
ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ
TEDAVİ EDİCİ ENDOSKOPİK İŞLEMLER (POLİPEKTOMİ, SKLEROTERAPİ,DARLIKLARDA BUJİ-BALON DİLATASYONU, STENT TAKMA, BAND LİGASYONU (ÖZOFAGUS VE HEMOROİD), YABANCI CİSİM ÇIKARMA, ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ  (PEG))
OBEZİTEDE MİDE BALONU UYGULAMASI
pH METRE
MANOMETRE
KAPSUL ENDOSKOPİ
KARACİĞER BİYOPSİSİ
HELİKOBAKTER PİLORİ TESTLERİ (SEROLOJİ, DIŞKIDA HP ANTİJENİ, C13 ÜRENEFES TESTİ)