GİS Akademi Eylül Topantısı

../../Ekran%20Resmi%202017-01-24%2011.07.06.png

9-10 Eylül 2017, Kıbrıs


 

 

9 Eylül 2017, Cumartesi

10.00 - 12.15 

 Gastroözofageal Reflü Hastalığı

 Oturum Başkanları: Ömer ÖZÜTEMİZ, Sabahattin KAYMAKOĞLU

10:00 - 10:40

 Gastroözofageal Reflüde Epidemiyoloji, Sınıflama ve Tanı Yöntemleri

 Konuşmacı: Ömer ÖZÜTEMİZ

10:40 - 11:20

 Gastroözofageal Reflü Tedavisine Yaklaşım

 Konuşmacı: Taylan KAV

11.20 - 11:40

 Kahve Molası

11:40 - 12:20

 Proton Pompa İnhibitörlerinin Uzun Süreli Kullanımı:
 Yanlışlar ve Doğrular

 Konuşmacı: Filiz AKYÜZ

12:20 - 13:45

 Öğle Yemeği

13.45 - 16.05

 Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklar

 Oturum Başkanları: Sabahattin KAYMAKOĞLU, Ömer ÖZÜTEMİZ

13:45 - 14:25

 Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklara Genel Bakış

 Konuşmacı: Sabahattin KAYMAKOĞLU

14:25 - 15:05

 Roma IV – İBS’de Güncel Tedavi

 Konuşmacı: Filiz AKYÜZ

15:05 - 15:25

 Kahve Molası

15:25 - 16:05

 Roma IV – Fonksiyonel Dispepside Güncel Tedavi

 Konuşmacı: Taylan KAV


 

 

10 Eylül 2017, Pazar

10:00 – 10:40

 Vaka Tartışması; Fonksiyonel dispepsili hastam var

 Tartışmacılar; Sabahattin Kaymakoğlu, Taylan Kav, Filiz Akyüz

10:40 – 11:20 

 Vaka Tartışması; İrritabl barsak sendromlu hastam var

 Tartışmacılar; Ömer Özütemiz, Filiz Akyüz, Taylan Kav

11.20 – 11:40

 Kahve Molası

11:40 – 12:20

 Gastrointestinal Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımı

 Konuşmacı; Sabahattin Kaymakoğlu

12:20 – 13:45

 Öğle Yemeği


 


Konuşmacılar

Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEMIZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Filiz AKYÜZ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Taylan KAV
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı